Διοικητικό Δίκαιο

 

Διοικητικό δίκαιο

- Διαφορές ουσίας

- Ακυρωτικές διαφορές

- Υποβολή αναφορών, ενδικοφανών προσφυγών, αιτήσεων θεραπείας στις αρμόδιες Αρχές και όλων των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών.

- Καταλογιστικές πράξεις σε βάρος προσωπικού.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!