Στρατολογία

 

Στρατολογία

Συμβουλές, άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση, ακόμα και μέσω email, για όλα τα θέματα που αφορούν τη στρατολογία και τη θητεία. Ειδικότερα για θέματα, όπως :

-απαλλαγή από τη στράτευση,

-υγειονομική εξέταση, όσων δεν μπορούν να παρουσιαστούν για κατάταξη για λόγους υγείας,

-κατάθεση δελτίου απογραφής,

-αναβολές σπουδών, υγείας, για κοινωνικούς λόγους, για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, κλπ,

-ανυποταξία,

-λιποταξία,

-μειωμένη θητεία,

-μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού,

-aνυπότακτοι εξωτερικού,

-χορήγηση διαβατηρίου σε ανυπότακτους,

-εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων,

-στρατιωτική θητεία,

-πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση,

-τακτοποίηση στρατιωτικών υποχρεώσεων,

-εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων,

-στρατολογικές υποχρεώσεις για ηλικίες άνω των 35 ετών,

-πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού,

--διοικητικό πρόστιμο 6.000 ευρώ για ανυπότακτους, ακύρωση και ανακοπή αυτού,

-άδειες κατά τη διάρκεια της θητείας,

-αντιρρησίες συνείδησης,

-Κάθε άλλο στρατολογικό θέμα.

-Εκπροσώπηση ενδιαφερόμενου από το Γραφείο μας για την εν γένει παρακολούθηση της στρατολογικής κατάστασής του, την υποβολή αιτήσεων και εγγράφων στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς και της τυχόν ανυποταξίας του.

-Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις αρμόδιες στρατολογικές Αρχές για κάθε στρατολογικό θέμα, εξέταση πληρότητας αυτών και εκπροσώπηση ενδιαφερόμενου από το Γραφείο μας για την υποβολή τους.


Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!