Στρατολογία

 

Στρατολογία

Συμβουλές για όλα τα θέματα που αφορούν στρατολογία. Ειδικότερα, στρατολογική υποχρέωση, εκπλήρωση θητείας, πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, τακτοποίηση, απαλλαγή, εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων, αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, για κοινωνικούς λόγους, σπουδές, απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, πολιτογραφηθέντων, μονίμων κατοίκων εξωτερικού κλπ, ρύθμιση υποχρεώσεων όσων έχουν εκπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού, προϋποθέσεις,   θέματα ομογενών, πρόστιμο 6.000 ευρώ για ανυπότακτους, ακύρωση και ανακοπή αυτού, παρακολούθηση εν γένει στρατολογικής κατάστασης ενδιαφερομένου, διαδικασία κατάταξης, άδειες κατά τη διάρκεια της θητείας, ανυποταξία, λιποταξία, κλπ. 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Σόλωνος 86,
                    4ος όροφος
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!