Υπηρεσιακά θέματα στελεχών

 

Υπηρεσιακά θέματα στελεχών (αξκών-υπξκών)

Όλα τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση στελεχών και ιδιαίτερα αξιολόγηση, εξέλιξη, ιεραρχία, κρίση, επανάκριση, προαγωγή, παραίτηση, αποστρατεία, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποδοχές, επιδόματα και αντίστοιχες αναφορές, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές, ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως, αγωγές κλπ για όλα τα υπηρεσιακά θέματα.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!