Άρθρο 1 - Ατομικά Έγγραφα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α.   Τα άρθρα 8, 9 και 10 του Ν. 2439/96 "Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 219).
β.   Την Εισήγηση του ΣΑΓΕ που διατυπώθηκε με την Γνωμάτευση υπ` αριθ. 4 της 20ης/1999 Συνεδρίασης αυτού.
γ.   Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α` 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α` 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α` 38), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
δ.   Την υπ` αριθμ. 401/2000 γνωμοδότηση του Γ` Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ατομικά Έγγραφα
Για κάθε εν ενεργεία αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων τηρούνται τα ακόλουθα ατομικά έγγραφα:
α.   Ατομικός φάκελος.
β.   Βιβλιάριο μητρώου, ή φάκελος μητρώου για τους αξιωματικούς του ΠΝ.
γ.   Βιβλιάριο υγείας.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!