Άρθρο 4 - Βιβλιάριο υγείας

Άρθρο 4
Βιβλιάριο υγείας
Το βιβλιάριο υγείας κάθε αξιωματικού τηρείται και ενημερώνεται από τη Μονάδα στην οποία υπηρετεί αυτός, και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α.   Στοιχεία που αφορούν τις σωματομετρικές διαστάσεις και την υγιεινή κατάσταση του αξιωματικού, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, από την είσοδό του στο στράτευμα ή στην παραγωγική σχολή.
β.   Όλους τους δαμαλισμούς και εμβολιασμούς.
γ.   Τα πάσης φύσεως νοσήματα και τραύματα.
δ.   Τις μεταβολές λόγω νόσου.
ε.   Τις υγειονομικές επιθεωρήσεις και παρατηρήσεις.
στ. Τα αποτελέσματα των ετήσιων υγειονομικών εξετάσεων.
ζ.   Οδοντιατρική κάτοψη με τις σχετικές παρατηρήσεις.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!