Άρθρο 5 - Ηλεκτρονική τήρηση ατομικών εγγράφων

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική τήρηση ατομικών εγγράφων
Τ α ατομικά έγγραφα των αξιωματικών είναι δυνατόν παράλληλα να αποθηκεύονται με οποιονδήποτε τρόπο και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με μέριμνα αποκλειστικά και μόνον της αρμόδιας Διεύθυνσης του κάθε Γενικού Επιτελείου (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Α` 50).

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!