Άρθρο 8 - Υποχρεώσεις αξιολογούντος

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις αξιολογούντος
1. Ο αξιολογών έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τους υφισταμένους του και φέρει την ευθύνη της αξιολόγησής του αυτής. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενική και αμερόληπτη και να απορρέει από γεγονότα ή άλλα-στοιχεία αντικειμενικώς ακριβή και όχι από υπόνοιες, σχόλια ή πληροφορίες.
2. Ο αξιολογών οφείλει:
α. Να παρακολουθεί συνεχώς το έργο που επιτελούν οι υφιστάμενοί του και να ελέγχει την εν γένει απόδοσή τους.
β. Να λαμβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία που αφορούν τον αξιολογούμενο, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι ευμενή ή δυσμενή.
γ. Να αποβάλλει κάθε αίσθημα συμπάθειας ή αντιπάθειας και να βαθμολογεί ή να περιγράφει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα.
δ. Να τηρεί επακριβώς τις διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη των Εκθέσεων και των Σημειωμάτων Αξιολόγησης, των Εκθέσεων Πολεμικής Δράσης και των Ειδικών Εκθέσεων Αποστρατείας.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!