Άρθρο 15 - Τροποποίηση εντύπων

 
Άρθρο 15
Τροποποίηση εντύπων
Τα έντυπα που προβλέπονται στα Παραρτήματα του παρόντος αντικαθίστανται, τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας οι οποίες εκδίδονται μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!